BASHKËPUNIMI I UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” ME UNIVERSITETE EUROPIANE

Universiteti i Korçës “Fan S. Noli” ka siguruar lidhje të ngushta bashkëpunimi me universitete, institucione dhe organizata të ndryshme. Ai është pjesë e një sërë marrëveshjesh dhe projektesh bashkëpunimi.

A - Universiteti i Korçës gjatë këtij viti akademik ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi në kuadrin e Projektit BASILEUS, me 20 universitete, 8 universitete të BE-së dhe 12 universitete të rajonit të Ballkanit.

Të gjithë këto universitete janë partnerë në projektin Basileu me temë:

Skema Akademike e Ballkanit për Ndërkombëtarizimin e të Mësuarit

së bashku me Universitetet Evropiane me një vlerë totale prej më shumë se 5 milion Euro dhe me një kohëzgjatje prej 3 vjet .

Universiteti ynë së bashku me atë të Shkodrës do të përfitojnë 50 bursa të ndara si më poshtë:

12 bursa shkëmbim studentesh me nga 10 muaj secila

4 bursa studentesh për master ose 40 muaj në total

2 bursa studenti me nga 10 muaj për doktoraturë

2 bursa nga 10 muaj për post doktorature

18 bursa një mujore për shkëmbim përvoje dhe pune kërkimore të stafit akademik.

Po nga ky projekt do të përfitojnë dhe 10 bursa masteri për ata studente që kanë mbaruar Universitetin e Korçës, baras me 104 muaj bursë në total, 2 bursa për doktoraturë ose 40 muaj bursë dhe 2 bursa për post doktoraturë e barabartë me 20 muaj bursë.

Këtu përfitojnë edhe 10 bursa, ata studentë shqiptarë që për arsye të ndryshme janë duke ndjekur shkollat e vendeve të BE-së. Aktualisht për vitin akademik 2008-2009 kanë aplikuar gjithsej 48 persona dhe kanë përfituar bursa 10, 22 dhe një mujore 27 studentë dhe anëtarë të stafit akademik që llogariten në 82 muaj ose 91 mijë Euro vetëm për Universitetin e Korçës .

B-Në kuadrin e bashkëpunimit dypalësh Universiteti "Fan S. Noli" ka nënshshkruar marrëveshje me Universitetin e Bllagoevgradit, TEI-n e Kozanit dhe është në përfundim të nënshkrimit të një marrëveshje dypalëshe me Universitetin e Padovës, me një spektër shumë të gjerë, duke përfshirë tre departamente të Fakultetit të Mësuesisë, dy departamente të Bujqësisë dhe një department të Infermierisë.

C-Universiteti "Fan S. Noli" është partner me Universitetin Bujqësor të Tiranës në një projekt me Universitetin e Barit, Itali.

D-Universiteti "Fan S. Noli" së shpejti do të nënshkruajë marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Tergovishtes, Rumani, si dhe një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Massatchusetts në Boston të ShBA-së.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet