AKREDITIMI I PROGRAMEVE TË STUDIMIT–ASCAL TRAJNON GRUPET E VLERËSIMIT TË BRENDSHËM NË UNIKO

Në datën 21 shkurt 2020 në mjediset e Bibliotekës Shkencore të UNIKO, u zhvillua trajnimi i Grupeve të Vlerësimit të Brendshëm (GVB) nga përfaqësuesit e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) me trajnere, znj. Xhiliola Bixheku, përgjegjëse e sektorit të promocionit dhe vlerësimit të cilësisë dhe znj. Ersi Dako specialiste në këtë sektor. GVB-të u përfaqësuan nga stafi akademik dhe studentë të UNIKO, të angazhuar në akreditimin e programeve të studimit në proces akreditimi, të departamenteve të agronomisë, agroushqimit, edukimit, gjuhëve të huaja, financë-kontabilitetit, menaxhimit, biologji-kimisë, si dhe departamentit të shkencave sociale.
Trajnimi u përqendrua në dy çështje kryesore: përshkrimi i procesit të akreditimit të programeve të studimit dhe hartimi i raportit dhe dosjes shoqëruese.
Në përfundim të tij u zhvillua diskutim i lirë me pyetje rreth procesit të akreditimit të programeve të studimit.

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com