“ETIKA PROFESIONALE” - LEKSION I HAPUR ME STUDENTËT E FAKULTETIT EKONOMIK, E FTUAR ZNJ. ANILA SELENICA

Në datën 21 qershor 2019, në mjediset e Fakultetit Ekonomik, u zhvillua leksioni i hapur me temë: “Etika profesionale” me studentët e programit të studimit “Master Profesional” në “Financë-Kontabilitet” dhe në “Bankë dhe Sigurime”, ku ishte e ftuar drejtoresha e “Union Bank” në Korçë, znj. Anila Selenica. Pedagogia, prof. as. dr. Eleni Vangjeli, tha se ky leksion ka për qëllim njohjen e studentëve me etikën profesionale, duke sjellë shembuj konkretë të zbatimit të saj në disa nga institucionet tona shtetërore dhe private. Studentët diskutuan me lektoren dhe i bënë pyetje në lidhje me kontratat e punësimit, vlerësimin e performancës në punë, karrierën profesionale etj.