“CBCINNOV 8”- QENDËR INOVACIONI NË UNIKO

Në datën 8 mars 2018, në kuadër të projektit IPA CBC Shqipëri - Maqedoni “Innovation Eco-System in the CBC Area (CBCINNOV8)”, në Universitetin e Korçës, u zhvillua një takim me qëllim ngritjen e Qendrës së Inovacionit për gjallërimin e ideve të reja. Pjesëmarrës ishin përfaqësues të Europartner Albania si koordinator i projektit, Agjencisë Kombëtare për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin, si dhe drejtues të Universitetit “Fan S. Noli”, të cilët diskutuan për menaxhimin e kësaj qendre nëpërmjet një bordi në përbërje të të cilit do të këtë akademikë, përfaqësues të biznesit dhe të qeverisjes lokale. Projekti parashikohet të zgjasë për një periudhë kohore prej 28 muajsh dhe do të ndjekë disa hapa si: nënshkrimi i marrëveshjes, identifikimi i kapaciteteve, prezantimi i ideve, përfitimi i granteve, etj. Ai do të zbatohet në bazë të një kalendari veprimtarish që kanë të bëjnë me nxitjen e inovacionit me në qendër Universitetin e Korçës, si dhe bashkëpunimin rajonal me partnerë nga Maqedonia.

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com