Lista e Marrëveshjeve

 Marrëveshje Kombëtare (kliko) (excel)

 Marrëveshje Rajonale (kliko) (excel)

 Marrëveshje Ndërkombëtare (kliko) (excel)


 

NË MUAJIN MAJ 2018, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE UNIVERSITETIT TË PORTOS, PORTUGALI

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është:
 

-rritja e lidhjes shkencore kulturore

-zhvillimi i bashkëpunimit

-shkëmbim informacioni dhe materiale shkencore

-promovim i mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në fushat e interesit të përbashkët

-shkëmbime stafi, kërkues dhe studentë

-zhvillim i kurrikulave

-përgatitja e projekteve të përbashkëta

-pjesëmarrje në seminare dhe takime akademike

Albanian

NË DATËN 20 QERSHOR 2018, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS FAKULTETIT TË EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE UNIVERSITETIT TË BAIA MARE, RUMANI.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është të realizojë bashkëpunim midis dy institucioneve në këto fusha:

-Shkëmbim eksperiencave midis stafit dhe studentëve

-Pjesëmarrja në evente shkencore të organizuara nga partnerët

-Shkëmbim i specialistëve për studime dhe kërkim

-Pjesëmarrje në projekte kërkimore të përbashkëta cros-border dhe Erasmus +

-Organizimi i konferencave, tryeza të rrumbullakëta etj.

-Shkëmbime literature

-Mbështetje reciproke në të gjithaciklet e studimit

Albanian

NË DATËN 18 MAJ 2018, U NËNSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS FAKULTETIT EKONOMIK TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” DHE KËSHILLIT KOMBËTAR KONTABILIST (KKK)

Qëllimi kësaj marrëveshjeje është  zhvillimi i veprimtarive kërkimore, shkencore dhe akademike si: - publikime të përbashkëta

- pjesëmarrje në seminare, konferenca

- takime akademike,

- programe të veçanta praktike afatshkurtra

Albanian

Në datën 01 Mars 2018 u nënshkrua Marrëveshje Bashkëpunimi midis Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë dhe Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është të realizojë bashkëpunim midis dy institucioneve në këto fusha:

-Shkëmbim i stafit akademik, kërkuesve shkencorë dhe studentëve në kuadër të veprimtarisë kërkimore shkencore

-Nxitjen, mbështetjen dhe realizimin e projekteve të përbashkëta kërkimore dhe formuese

-Nxitjen, mbështetjen dhe realizimin e veprimtarive të tjera shkencore

-Shkëmbim literature

-Shkëmbim përvoje

Albanian

Në datën 15 Shkurt 2018 u nënshkrua Memorandum Bashkëpunimi midis Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë dhe Kolegjit AAB, Prishtinë, Kosovë.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është të realizojë bashkëpunim midis dy institucioneve në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, zhvillimit të veprimtarive të përbashkëta, shkembime të stafit akademik, të kërkuesve shkencorë dhe studentëve, zhvillim ndërkombëtar, organizime dhe publikime të përbashkëta etj.

Albanian

Në datën 16 Dhjetor 2017 u nënshkrua Marrëveshje Bashkëpunimi midis Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë të Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë dhe Fakultetit Filozofik të Universitetit “Hasan Prishtina” Prishtinë, Kosovë.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është të realizojë bashkëpunim reciprok midis dy fakulteteve për zhvillimin e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, duke zhvilluar veprimtari të përbashkëta, shkembime të stafit akademik, të kërkuesve shkencorë dhe studentëve, zhvillim ndërkombëtar, organizime dhe publikime të përbashkëta etj.

Albanian

Në datën 06 Dhjetor 2017 u nënshkrua Marrëveshje Bashkëpunimi midis Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë të Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë dhe Fakultetit të Shkencave Shoqërore të “Albanian University” Tiranë.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është realizimi i shkëmbimit të ndërsjelltë të eksperiencave në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. Ky bashkëpunim përfshin:

-krijimin e mundësisë për shkëmbimin e praktikave profesionale të studentëve

-promovimin e aktiviteteve të organizuara në bashkëpunim

-krijimin e aksesit në biblotekat respektive

-organizimin e aktiviteteve të përbashkëta

-shkëmbimin e eksperiencave të pedagogëve në mësimdhënie dhe kërkim shkencor

Albanian

Në datën 23 Nëntor 2017 u nënshkrua Memorandum Bashkëpunimi midis Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë dhe Kolegjit Riinvest Prishtinë, Kosovë.

Synimi i kësaj marrëveshjeje është të realizojë bashkëpunim midis dy institicioneve në fushën e: -mësimdhënies dhe kërkimit shkencor

-zhvillim veprimtarish dhe vizitash e shkembimesh të stafit akademik, kërkues shkencorë dhe student

-rritje e ndërveprimit akademik

-organizimi i programeve, takimeve, botimeve, konferencave, seminareve dhe projekteve kërkimore të përbashkëta

-shkëmbime tekstesh mësimore dhe publikime të tjera

Albanian

Në datën 10 Nëntor 2017 u nënshkrua Memorandum Bashkëpunimi midis Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë dhe Kolegjit UBT Prishtinë, Kosovë

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është të realizojë bashkëpunim reciprok midis palëve në dobi të zhvillimit të mësimit dhe kërkimit shkencor.

Në kuadër të kësaj marrëveshjeje synohet të zhvillohen aktivitete të tilla si: mësimdhënie dhe kërkim shkencor, zhvillim veprimtarish, vizitash dhe shkembimesh të stafit akademik, kërkues shkencorë dhe studentë, rritje e ndërveprimit akademik, programe, takime, botime, konferenca dhe projekte të përbashkëta.

Albanian

Në datën 05 Shtator 2017 u nënshkrua rinovimi i Memorandumit të Mirëkuptimit midis Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë dhe Universitetit “Aristotel”, Thesaloniki, Greqi.

Qëllimi i këtij memarondumi është të rinovojë memorandumin e nënshkruar ne vitin 2014 edhe për një periudhë tjetër 3 vjeçare.

Po ashtu Universitetet do të shfrytëzojnë mundësinë e krijimit të programeve të përbashkëta Master dhe Doktoraturë si edhe do të mundësojnë shkëmbimin e një pjestari të stafit akademik me qëllim mbajtjen e leksioneve në Universitetin partner.

Albanian

Pages

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com