VENDIM I KIZ NR. 367 PËR SHPALLJEN E RAUNDIT TË DYTË TË ZGJEDHJEVE - 15 SHTATOR 2020