UNIKO QENDËR E AUTORIZUAR PËR MBROJTJEN E GJUHËS ANGLEZE: TOEIC L&R DHE TOEFL ITP

Lexo në pdf (kliko)