REZULTATET E TESTIT PRAKTIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT EDUKIM FIZIK DHE SPORTE - 21 GUSHT 2020