PROGRAM PRAKTIKE ME PAGESË 2018-2019

Aplikoni për një program praktike me pagesë në Agjencinë e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore në Vjenë.

Trajnerët do të përzgjidhen nga shtetasit e Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian (28) dhe kandidatëve të BE-së (Shqipëri, ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Mali i Zi, Serbi dhe Turqi) dhe vendet kandidate potenciale (Bosnja dhe Hercegovina dhe Kosova).

Nëse jeni të interesuar të fitoni përvojë në një mjedis nxitës, shumë-kulturor, shumë-gjuhësor dhe shumë-etnik,  nëse doni të jeni pjesë e promovimit të integrimit evropian dhe gjithashtu keni përfunduar ciklin e parë të studimeve Bachelor, atëherë kjo është mundësia e duhur për ju.

Afati i fundit për aplikim është data 30 prill 2018, ora 13:00 (ora lokale e Vjenës) dhe mund të kryet në linkun bashkëngjitur

http://fra.europa.eu/en/vacancy/2018/traineeship-programme-2018-2019

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet