NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E UNIKO TË KONTAKTOJNË ME PEDAGOGËT PËRKATËS PËR TË KONFIRMUAR EMAILET E TYRE.

Nëpërmjet këtij komunikimi me pedagoget, studentët do të informohen për mënyren se si do të procedohet për mësimin online sipas udhëzimit të Senatit akademik të zbardhur në faqen zyrtare.

E-mailet e pedagogëve i gjeni në faqen zyrtare të Uniko në fakultetin përkatës.

Informacioni te dergohet sipas shembullit:

Emer Mbiemer: Ana Rita
Adresa email: xxxxx@gmail.com
Cikli i studimeve: Bachelor
Programi i studimit: Gjuhe angleze
Viti: II
Grupi:1

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com