NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE NË QENDRËN E CERTIFIKIMIT TË GJUHËS GREKE PRANË FEF

Pranë Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë është miratuar Qendra e Zhvillimit të Provimit të Gjuhës Greke. Provimi për njohjen e gjuhës greke certifikohet nga Qendra e Gjuhës Greke (ΚΕΓ - Κεντρο Ελληνικης Γλωσσας, Selanik), si një nga dhjetëra qendrat e certifikimit së gjuhës greke të shpërndara në Evropë.

Kjo qendër, e themeluar në vitin 1994, mbikëqyret nga Ministria e Edukimit, Arsimit dhe Çështjeve Fetare të Greqisë dhe njihet si një nga institucionet për njohjen e gjuhës greke ndërkombëtarisht dhe përjetësisht (provimi nuk ka nevojë të rinovohet).

Njohja e gjuhës greke do të certifikohet në gjashtë nivele, duke filluar nga niveli elementar (A1) deri në atë më të përparuar (C2).

Kështu, p.sh., zotërimi i certifikatës B2, u jep mundësinë të interesuarve të regjistrohen për të ndjekur studimet në një institucion të arsimit të lartë kudo në shtetin grek, ose zotërimi i certifikatës C2 u jep mundësinë të interesuarve të punësohen  në një institucion të Arsimit të Lartë në Greqi.

Të interesuarit mund të paraqiten pranë zyrës 330, Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë, Universiteti “Fan S. Noli”, nga data 1 shkurt deri më 24 mars 2019, çdo ditë nga ora 9.00 deri në orën 15.00 për të marrë informacionet  e nevojshme ose për t’u regjistruar.

Provimet me gojë dhe me shkrim të gjuhës greke do të zhvillohen nga data 21 - 23 maj 2019.  

 

Për udhëzime të nevojshme ose për të parë shembuj të testeve sipas niveleve të kërkuara mund t’i drejtoheni adresës elektronike:

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/3

Tarifat e pagesave sipas niveleve janë si më poshtë:

Niveli A1 (për fëmijë 8-12 vjeç)                                                       65 euro

Niveli A1 (për adoleshentë dhe të rritur)                                        65 euro

Niveli A2                                                                                            65 euro

Niveli A2 (për qëllime speciale)                                                       65 euro

Niveli B1                                                                                            65 euro

Niveli B2                                                                                            73 euro

Niveli C1                                                                                            73 euro

Niveli C2                                                                                            73 euro

 

Nr. kontakti: 0684007779

Email: tanushimaria@yahoo.com  

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com