NJOFTIM PËR TË GJITHË STUDENTËT E INTERESUAR PËR T’U REGJISTRUAR NË LIBRARINË ELEKTRONIKE NË FAQEN ZYRTARE TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Të gjithë studentët e interesuar për t’u regjistruar në Librarinë Elektronike në faqen zyrtare të Universitetit “Fan S. Noli”, janë të lutur të paraqiten për antarësim pranë bibliotekave të fakulteteve përkatëse, ku do të pajisen me nje username dhe një password.

Në këtë librari studentët do të gjejnë të gjithë titujt dhe të dhënat përkatëse të botimeve që ndodhen në Bibliotekën Universitare.

Regjistrimet kanë filluar.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet