NJOFTIM PËR STUDENTËT, STAFIN AKADEMIK DHE TË GJITHË PUNONJËSIT E UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Njoftohen studentët, stafi akademik dhe të gjithë punonjësit e Universitetit “Fan S. Noli” se me Vendim Rektorati, data 27 nëntor 2017 do të jetë ditë pushimi. Zëvendësimi i kësaj dite mësimi do të bëhet ditën e shtunë, në datën 02 dhjetor 2017.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet