NJOFTIM PËR STUDENTËT E VITEVE TË PARA

Studentët e viteve të para të Fakultetit të Bujqësisë, Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, Fakultetit të Ekonomisë, si dhe Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane,
duke filluar nga DITA E SOTME, datë 3. 11. 2020 mund të paraqiten në sekretaritë e fakulteteve përkatëse, për të tërhequr kredencialet (embiemër@unkorce.edu.al / fjalëkalimin)
për t’u loguar në paketën MICROSOFT OFFICE 365.
Në pamundësi për t’u paraqitur në sekretari, mund të merrni kredencialet tuaja duke kontaktuar (duke dërguar e-mail emër, mbiemër, programi i studimit) në adresat sipas tabelës bashkëngjitur njoftimit.

SUKSESE!

Hap në pdf (kliko)