NJOFTIM PËR STUDENTËT E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE (BACHELOR) PËR HAPJEN E LLOGARIVE BANKARE PËR BURSA

Te gjithe studentet e ciklit te pare te studimeve (BACHELOR), te perfshire ne listen e meposhtme, te citet nuk kane llogari bankare prane bankave te nivelit te dyte (CREDINS), deri me date 23.12.2019, duhet te hapin nje llogari bankare prane bankave te nivelit te dyte (CREDINS) dhe te dorezojne prane Drejtorise se Finances vertetimin me numrin e llogarise. Pas dorezimit te numrit te llogarise Drejtoria e Finances do te kryeje pagesen e bursave per secilin student.

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com