NJOFTIM PËR MËSIMIN ONLINE

Njoftohen të gjithë studentët dhe stafi akademik i UNIKO se procesi i mësimit online përfundon në datën 24 dhjetor 2020 (data 24 dhjetor është ditë mësimi) dhe rifillon në datën 5 janar 2021.