NJOFTIM PËR FILLIMIN E VITIT AKADEMIK 2020-2021 PËR PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË “MASTER” VITI I

  • Procesi mësimor për studentët e vitit të parë të programeve të studimit të ciklit të dytë “MASTER” do të fillojë në datën 23 nëntor 2020 sipas orareve të publikuara nga njësitë përkatëse në http://www.unkorce.edu.al/orari-mesimor .
  • Java e parë e mësimit do të jetë kryesisht javë përgatitore për mësimin online. Studentët duhet të paraqiten pranë sekretarive përkatëse, duke filluar nga data 23 nëntor për të marrë kredencialet (embiemër@unkorce.edu.al / fjalëkalimin) me të cilat do të logohen në paketën MICROSOFT OFFICE 365 (LINK).

SUKSESE !