NJOFTIM PËR FILLIMIN E VITIT AKADEMIK 2020-2021 DHE MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË MËSIMIT NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI”

Lexo njoftimin në PDF (Kliko)