KONKURS PËR PEDAGOGË ME KOHË TË PJESSHME (TË JASHTËM)

       NJOFTIM

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 57, pika 2, universiteti i Korçës shpall thirrjen publike për të gjithë të interesuarit që duan të konkurrojnë për pedagogë me kohë të pjesshme (të jashtëm) për vitin akademik 2017-2018 në të gjitha programet e studimit të fakulteteve.

Kriteret kryesore janë si më poshtë:

1.      Të ketë kryer studimet universitare në specialitetin përkatës me mesatare të përgjithshme të notave mbi 8.

2.      Të ketë kryer studimet ‘Master Shkencor” në specialitetitn përkatës me notë mesatare mbi 8 ose të vazhdojë studimet doktorale.

3.      Të ketë përvojë pune në mësimdhënie dhe/ose në specialitet mbi 5 vjet.

4.      Parapëlqehen kandidatët me tituj dhe grada shkencore.

    Dokumentet do të dorëzohen në zyrën e burimeve njerëzore brenda një jave nga publikimi i këtij njoftimi.

 

                                                               REKTORI

                                                         Prof. dr. Ali Jashari

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet