FILLUAN REGJISTRIMET PËR TRAJNIMET E MËSUESVE PRANË QENDRËS SË FORMIMIT TË VAZHDUAR UNIKO

Trajnimi do të zhvillohet online në platformën Zoom. Datat dhe kalendarin e trajnimeve e gjeni në dokumentin bashkëlidhur. 

Për regjistrim klikoni mbi linkun: 

https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/TrajnimeMesuesqytetet=Kor%C3%A7e&FushaModulID=&AgjensiID=2048

KALENDARI I TRAJNIMIT (KLIKO) (PDF)