Erasmus + shpall konkursin e eseve dhe arteve të bukura "Evropa ime". Aplikimin mund ta dërgoni deri në datën 25 Tetor 2017, në adresën e e-mail albania@erasmusplus.al