Rektori i Universitetit

Prof. dr. ALI JASHARI

REKTOR I UNIVERSITETIT ‘FAN S. NOLI” TË KORÇËS

Më qëlloi mua që, në detyrën e Rektorit, të përcjell disa fjalë për faqen elektronike zyrtare (të ristrukturuar), që është një pasqyrë domethënëse e punës dhe veprimtarisë së Universitetit “Fan S. Noli” (Nderi i Kombit”), në 45-vjetorin e krijimit të tij.

Natyrisht, mosha dhe emri i një universiteti nuk maten thjesht me vitet, si puna e njeriut, as me vendin ku zhvillon veprimtarinë, as me madhësinë apo me numrin e studentëve, sepse ka tregues të tjerë dhe standarde të matshme, që lidhen me misionin e vyer që ka ky insititucion për edukimin e brezave të rinj në përmbi 25 fusha të veprimtarisë ekonomike dhe shoqërore që lëvron universiteti ynë.

 

Programi i Transparencës

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Universitetin “Fan S. Noli”, Korçë. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (këtej e tutje AP) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. AP-ja do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.

Subscribe to Front page feed

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet