SEZONI I VJESHTËS 2019

DATAT E PROVIMEVE TË SEZONIT TË VJESHTËS TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE TË CIKLIT TË DYTË