Buletini Shkencor

ISSN 2078-7111

Që nga viti 1996 Universiteti " Fan S. Noli " nxjerr organin periodik “Buletin Shkencor”, ku botohen punime studimore të pedagogëve dhe bashkëpunëtorëve të universitetit, si dhe pasqyrohet jeta shkencore e pedagogjike e tij. Buletini Shkencor publikohet dy herë në vit, në serinë e shkencave natyrore dhe serinë e shkencave shoqërore. Autorët që dëshirojnë të botojnë në buletinin e shkencave shoqërore mund të dorëzojnë punimet e tyre sipas udhëzimeve të mëposhtme prej datës 1 Mars deri në 1 Maj. Artikujt e shkencave të zbatuara do te pranohen prej datës 1 Maj - 1 Korrik.  Punimet e dorëzuara pas kësaj date nuk mund të meren parasysh.

 

Pagesa për cdo artikull është 5000 lek, shumë e cila paguhet pasi meret një përgjigje pozitive nga recenca. 

 

Udhëzime për autorët .....

Formular për transferimin e të drejtës së autorit për publikim.....

KËSHILLI BOTUES I “BULETINIT SHKENCOR”

 1. Olger Brame (Editor)
 2. Eftiona Bylyktashi (Contact Person)

KËSHILLI SHKENCOR I “BULETINIT SHKENCOR”

 1. -Prof. Dr. Ali JASHARI, University of Korça, Albania (Chief)
 2. -Prof. Dr. Ion CUCUI, University of Targovishte, Romania
 3. -Prof. PhD Ivan PETKOV, University of Sofia, Bulgaria
 4. -Prof. Dr. Gjergji PENDAVINJI, University of Korça, Albania
 5. -Prof. As. Dr. Gjergji MERO, University of Korça, Albania
 6. -Prof. Dr. Gabriela TEODORESCU, University of Targovishte, Romania
 7. -Prof. Aleko MINGA, University of Tirana, Albania
 8. -Ass. Prof. PhD Niko KAÇIROTI, University of Michigan, USA
 9. -Prof. As. Dr. Aleksandra PILURI, University of Korça, Albania
 10. -Ass. Prof. PhD Gentian KOSTANDINI, University of Georgia, USA
 11. -Prof. As. Dr. Irena KALLÇO, University of Korça, Albania
 12. -Ass. Prof., PhD Elton MYKEREZI, University of Minnesota, USA
 13. -Dr. Lorenc EKONOMI, University of Korça, Albania
 14. -Dr. Frederik ÇUÇLLARI, University of Korça, Albania

Buletini Shkencor 2011...

Buletini Shoqëror 2011...

Buletini Shkencor 2012...

Buletini Shoqëror 2012...

Buletini Shkencor 2013...

Buletini Shoqëror 2013...

Buletini Shoqëror 2014...

Buletini Shoqëror 2015...

Buletini Shoqëror 2016...

 

INFORMACIONE

Adresa : Buletini Shkencor

Universiteti “Fan S. Noli"

Shëtitorja " Rilindasit ", Korçë.

Kontakt : buletinishkencor@yahoo.com

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com