Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Njoftohen studentet se janë hapur aplikimet për thirrjen e tretë të programit të bursave për studime jashtë vendit Erasmus Mundus Green-Tech (afati i fundit: 28 Shkurt 2017)

Njoftohen studentet se janë hapur aplikimet për thirrjen e tretë të programit të bursave për studime jashtë vendit Erasmus Mundus Green-Tech. Bursat që ofrohen këtë vit janë vetëm në nivel shkëmbimi para diplomimit të Bachelorit, zgjasin një vit akademik (10 muaj) dhe kanë të drejtë të aplikojnë studentët e vitit të dytë në programet e ofruara në linkun bashkëngjitur. Afati i fundit i aplikimeve është data 28 Shkurt 2017. Për mënyrën e aplikimit, kriteret dhe dokumentat që duhen referojuni faqes zyrtare në faqet e internetit më poshtë

https://social-green-tech-wb.webs.uvigo.es/ 
https://social-green-tech-wb.webs.uvigo.es/…/download/106740

Ose drejtohuni për konsultime tek Qendra e Karrierës Studentore në adresën: Universiteti “Fan S. Noli’, Fakulteti i Ekonomisë, kati i 5-të. Ju mirëpresim!

Leave a Reply