Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Listat e aplikantëve fitues për programet e studimit të ciklit të dytë, Viti Akademik 2022-2023