Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Filozofia për fëmijë në mendimin reflektues dhe krijues (Rast studimi Bashkia Korçë)

Departamenti i Shkencave Sociale

Drejtues i projektit: Prof. dr. Gjergji Pendavinji

Viti 2018

Leave a Reply