MEMBERS OF ACADEMIC SENATE OF THE UNIVERSITY “FAN. S. NOLI” KORÇË, 2016

1. Prof.dr. Ali Jashari

2. Prof.as.dr. Fehmi Xhemo

3. Prof.as.dr. Aida Gabeta

4. Prof.as.dr. Anyla Saraçi

5. Dajana Zekolli (student) Faculty of Economy

6. Prof.as.dr. Dion Tushi

7. Prof.as.dr Frederik Çuçllari

8. Prof.as.dr. Gjergji Mero

9. Prof.dr. Gjergji Pendavinji

10. Hansi Kapllani (student) Faculty of Natural and Human Sciences

11. Prof.as.dr. Irena Kallço

12. Prof.as.dr. Irena Nikaj

13. Prof.as. Josif Minga

14. Prof.as.dr. Ledina Alolli

15. Prof.dr. Lorenc Ekonomi

16. Prof.as.dr. Nikollaq Roshanji

17. Prof.as.dr. Pavllo Cicko

18. Prof.as.dr. Sonela Stillo

19. Prof.as.dr.Thoma Lice

Location (Map)

Contacts

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet