BASHKEPUNIM ME UNIVERSITETIN E NIGATES - JAPONI

Vizitoi me 16 janar 2016 universitetin "Fan S. Noli", Dekani i shkolles pas universitare te "Shkencave Moderne Sociale dhe Kultures" ne Universitetin e Nigates, Japoni, Prof. SHIRO SEKIO. Ne takim u bisedua per bashkepunim ne te ardhmen midis dy institucioneve per aktivitete te perbashketa shkencore si simpoziume, konferenca shkencore si dhe shkembime stafesh akademike e studentesh.

A partnership agreement was signed between the University "Fan S. Noli", Korçe and University of Mitrovica "Isa Boletini"

On 12 November 2014, a partnership agreement was signed between the University "Fan S. Noli", Korçë and University of Mitrovica "Isa Boletini". This meeting was attended by representatives from both universities.

Rectors of both universities made the presentation and said that will enhance and deepen the relations and cooperation between them for the benefit of the development of teaching and scientific research. They will organize not only activities, conferences and joint publications, but also exchanges of academic staff and students.

Marreveshje bashkepunimi midis Universitetit “Fan S. Noli”, Korçe dhe Universitetit te Mitrovices “Isa Boletini”

Në datën 12 Nëntor 2014, u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë dhe Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”. Në këtë takim morrën pjesë përfaqësues nga të dy Universitetet.

Rektorët e dy universiteteve bënë prezantimin dhe u shprehën që do të rrisin dhe thellojnë marrëdheniet dhe bashkëpunimin ndërmjet tyre në dobi të zhvillimit të mësimit dhe kërkimit shkencor. Duke zhvilluar aktivitete, konferenca e botime të përbashkëta por edhe shkëmbime të stafit akademik dhe studenteve.

U NENSHKRUA NJE MEMORANDUM MIREKUPTIMI MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”, KORCE DHE UNIVERSITETIT ARISTOTEL TE SELANIKUT

Ne daten 23 Mars 2014, u nenshkrua nje memorandum mirekuptimi midis Universitetit “Fan S. Noli”, Korce dhe Universitetit  Aristotel te Selanikut.  Ne kete takim morren pjese Rektoret e dy Universiteteve, Zv. Rektorja dhe Dekanet e kater fakulteteve te Universitetit te Korces, Ambasadori Grek ne Tirane, Zv. Ministri Grek i Arsimit dhe Fese, Konsulli Grek ne Korce.   

Rektori i Universitetit “Fan S. Noli”, Z. Gjergji Mero i prezantoi  pjesemarresit me Universitetin e Korces dhe programet e studimit qe ai ofron.

A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WAS SIGNED BETWEEN THE UNIVERSITY "FAN S. NOLI", KORCA AND ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

On March 23th, 2014, a memorandum of understanding was signed between the University "Fan S. Noli", Korca and Aristotle University of Thessaloniki. In this meeting were present the Rectors of the two Universities, Vice Rector and Deans of the four faculties of the University of Korca, the Greek Ambassador in Tirana, Deputy Minister of Education and Religion in Greece, Greek Consul in Korca.

BASHKËPUNIMI I UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” ME UNIVERSITETE EUROPIANE

Universiteti i Korçës “Fan S. Noli” ka siguruar lidhje të ngushta bashkëpunimi me universitete, institucione dhe organizata të ndryshme. Ai është pjesë e një sërë marrëveshjesh dhe projektesh bashkëpunimi.

A - Universiteti i Korçës gjatë këtij viti akademik ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi në kuadrin e Projektit BASILEUS, me 20 universitete, 8 universitete të BE-së dhe 12 universitete të rajonit të Ballkanit.

Të gjithë këto universitete janë partnerë në projektin Basileu me temë:

Skema Akademike e Ballkanit për Ndërkombëtarizimin e të Mësuarit

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS UNIVERSITETIT TË EVROPËS JUGLINDORE NË TETOVË DHE UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

U nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit midis  Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë dhe  Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës.Universiteti i Korçës dhe Universiteti i Evropës Juglindore i Tetovës, në përshtatje me synimet e përbashkëta për të zhvilluar miqësinë, besimin dhe bashkëpunimin midis tyre dhe me qëllimet e përbashkëta në fushën e arsimit dhe kërkimit shkencor, kanë rënë dakord për parimet kryesore të bashkëpunimit.

MARRËVESHJA E BASHKËPUNIMIT MIDIS UNIVERSITETIT SHTETËROR TË TETOVËS DHE UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Në datën 04.05.2010 u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit midis  Universitetit Shtetëror  të Tetovës, të përfaqësuar nga Rektori, Prof. dr. AGRON REKA dhe Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës të përfaqësuar nga Rektori, Prof.as.dr. GJERGJI MERO.

U ZHVILLUA KONGRESI III I RRJETIT TË UNIVERSITETEVE TË BALLKANIT

Më 7 dhe 8 maj 2010, në Universitetin e Trakisë, qyteti i Edirnesë në Turqi, u zhvillua Kongresi III i Rrjetit të Universiteteve të Ballkanit.

Në këtë Kongres merrnin pjesë rektorë dhe autoritete të tjera nga të gjitha universitetet e Ballkanit.

Nga Universiteti i Korçës morën pjesë zëvendësrektori i Universitetit, prof. dr. Ali Jashari dhe msc. Adrian Çërava.

VIZITE E PROFESOR IVAN PETKOV, ZËVENDËSREKTOR I UNIVERSITETIT “SV. KILMENT OHRIDSKI” TË SOFJES.

Me ftesë të Rektorit të Universitetit të Korçës, prof. as. dr. Gjergji Mero,  në datat 10 dhe 11 nëntor 2009, bëri një vizitë në Universitetin “Fan S. Noli” të Korçës, profesor Ivan Petkov, zëvendësrektor i Universitetit “SV. Kilment Ohridski” të Sofjes.

Pages

Location (Map)

Contacts

Rector
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Secretary of Rector
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for curricula and academic management
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for scientific research and project management
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator of University

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

All contacts