NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E UNIKO TË KONTAKTOJNË ME PEDAGOGËT PËRKATËS PËR TË KONFIRMUAR EMAILET E TYRE.

Nëpërmjet këtij komunikimi me pedagoget, studentët do të informohen për mënyren se si do të procedohet për mësimin online sipas udhëzimit të Senatit akademik të zbardhur në faqen zyrtare.

E-mailet e pedagogëve i gjeni në faqen zyrtare të Uniko në fakultetin përkatës.

Informacioni te dergohet sipas shembullit:

Emer Mbiemer: Ana Rita
Adresa email: xxxxx@gmail.com
Cikli i studimeve: Bachelor
Programi i studimit: Gjuhe angleze
Viti: II
Grupi:1

Location (Map)

Connect with us

Contacts

Rector
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Secretary of Rector
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for curricula and academic management
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for scientific research and project management
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator of University

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

All contacts