INFORMACION LIDHUR ME SHTIMIN E DATAVE TË SEZONIT TË PROVIMEVE TË MBARTURA NË STRUKTURËN E VITIT AKADEMIK 2019-2020