Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
September 2020

Month

Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist (Arkiv-protokolli) në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Rajonale të Mjedisit, Korcë – kategoria IV-b Afati për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 11/9/2020 Aplikimi dhe dorëzimi i...
Read More
Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive: Specialist në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Administratën e Prefektit të Qarkut Korçë- kategoria IV-b Afati për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 11/9/2020 Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara,...
Read More
Njoftojmë të gjithë maturantët/kandidatët të cilët kanë aplikuar (dëshirojnë të aplikojnë) për studimet e larta në Universitetin “Fan S. Noli”, se mund të gjejnë informacion të detajuar mbi programet që ofron UNIKO, datat e aplikimit universitar, kriteret e pranimit, procedurën e regjistrimit, procedurën e transferimit, kategoritë përfituese dhe kategoritë e kuotave të veçanta, etj. në...
Read More
1 2
en_USEnglish