Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
September 4, 2020

Day

Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialist( Metrolog i Autorizuar) në Sektorin e Shërbimeve Nr.4, në Drejtorinë e Metrologjisë Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë – kategoria IV-a (Korçë) Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierike/ Shkenca Natyrore”. Niveli minimal i diplomës...
Read More
Në datën 4 shtator 2020 në Universitetin “Fan S. Noli’ të Korçës u krye dezinfektimi dhe higjenizimi i të gjitha mjediseve të brendshme dhe të jashtme të institucionit, në kuadër të masave të marra për situatën e krijuar nga COVID-19, bazuar në udhëzimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit...
Read More
en_USEnglish