Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Veprimtari studentore

Category

Në datën 20 korrik 2020, Këshilli Studentor i UNIKO zhvilloi, në mjediset e Rektoratit, një takim me kandidatët për autoritetet drejtuese të Universitetit. Në fjalën e hapjes, kryetari i KS, Kodhel Zere, falënderoi kandidatët për pjesëmarrjen në takim, duke i ftuar të diskutonin me studentët platformat e tyre për zhvillimin e Fakulteteve dhe Universitetit “Fan...
Read More
Në datën 9 qershor 2020, në mjediset e Qendrës së Karrierës dhe Alumnit të Universitetit “Fan S. Noli”, studentët e Këshillit Studentor dhe përfaqësuesit e studentëve në Senatin Akademik zhvilluan një takim, ku diskutuan për draftin e rregullores së re të KS të hartuar nga Këshilli Studentor me ndihmën e QKA dhe Sektorit Juridik të...
Read More
1 2 3