Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
8 Prill, 2022

Day

Në datën 8 prill 2022 në kuadër të promovimit të stafit akademik, departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë zhvilloi leksionin e hapur: “Një këndvështrim antropologjik mbi veprën e Mitrush Kutelit” nga pedagogu, dr. Neli Naço. Për kolegët dhe studentët e pranishëm ai tha se është përpjekur të sjellë një tjetër dimension të pazbuluar më parë për...
Read More
Në datën 8 prill 2022, në Universitetin “Fan S. Noli” u ngrit Bordi Këshillimor, një strukturë e përbërë nga drejtues të Universitetit dhe njësive kryesore të tij, përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve, biznesit publik e privat etj. Qëllimi është bashkëpunimi midis të gjithë aktorëve lokalë për këshillimin, orientimin dhe motivimin e të rinjve që të...
Read More
Nga data 4-8 prill 2022, Tristan Berchoux, profesor i Gjeografisë Rurale dhe Gis, në Montpellier, Francë është duke zhvilluar leksione të hapura me studentët e Universitetit “Fan S. Noli”. Fillimisht ai mbajti leksionin me temë: “Observating landscape for characterization” me studentët e programeve të studimit “Master” në “Histori- Gjeografi”, në kuadër të lëndës “Peizazhi natyror...
Read More